Уеб камера от хижа ‘Мазалат’ на Изток от връх Ботев в Стара Планина на 1620 м.н.в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

   Уеб камера от хижа ‘Мазалат’ в подножието на Триглав – обширен планински масив в Средна Стара Планина. Разположен е на изток от връх Ботев. Посредством долините на река Тъжа от изток и Габровница от запад се отделя рязко от околните върхове. Името „Триглав“ е свързано с характерните три последователно разположени върхови коти на масива: Голям Кадемлия — 2275 м., Малък Кадемлия — 2226 м. и Пиргос — 2195 м. След връх Пиргос билото на масива постепенно приема югоизточна посока и преминава през върховете Зли връх – 2197 м. и Танастепе – 1875 м. . Собственик на камерата: Плади компютърс ООД

още камери от

Категории