споделете това във Фейсбук

Уеб камера от Плевен.Уеб камера от Плевен .

Град Плевен е разположен в централната част на Мизия. Той е равноотдалечен от река Дунав и Стара планина, с добри наземни връзки от миналото с Габрово, Ловеч, Никопол и Свищов, а също и със земите на север от река Дунав. Основен градообразуващ фактор още в древността е плодородната разливна долина на Тученишката река (Тученишка или Плевенска бара, р. Тученица). Релефът в тази част на Дунавската равнина и съответно – добрите пътни връзки, улесняват изграждането и развитието на първоначално разпръснатите малки селища като важен пътен възел и център с добри показатели за икономически напредък на Древна Тракия, на Римската империя и на България.

Собственик на камерата: click2stream

Станете наши приятели :)

Наши приятели

Аngelcam stringmeteo.com www.weathershop-bg.com