2 уеб камери от центъра на Самоков (950 м.н.в.).

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

Камера 1

Камера 2

   Уеб камери от центъра на Самоков. Самоковската котловина е разположена между няколко планини — Рила, Плана, Витоша, Верила, Ихтиманска Средна гора — на 950 метра над морското равнище. В сърцевината ѝ текат водите на река Искър и нейните притоци.

Собственик на камерите: 

Онлайн излъчване и поддръжка:

още камери от

Категории