Уеб камера от Смолян – от ПУ „Паисий Хилендарски“ на 940 м.н.в

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

timelapse 24h

данни от метеорологичната и мониторингова станция

Уеб камера от Смолян –  от метеорологична и мониторингова станция за измерване нивото на фини прахови частици и гама фон ПУ „Паисий Хилендарски“, близо до Смолянски планетариум. Камерата е с панорамен поглед към Родопа планина.  Град Смолян е разположен в централната част на Родопите, Южна България. Намира се на 104 km южно от Пловдив и на 98 km западно от Кърджали. Заема по-голямата част от котловината на река Черна. По двата бряга на реката в посока запад-изток се намират 3-те големи квартала -Смолян, Райково и Устово.

Собственик на камерата: meter.ac

още камери от

Категории