Уеб камери от Боровец, панорама от хотел Ела, 1320м

Камера 1 - PTZ

Камера 1

Камера 3

Камера 2

   Уеб камери и метеорологична станция Боровец – хотел Ела. Боровец (известен до средата на 20 век като Чамкория) е най-старият планински курорт в България – датира от 1896 г.

Данни от автоматична метеорологична станция Боровец при хотел „Ела“ можете да следите върху изображението на камерата, както и тук: АМС БОРОВЕЦ-ЕЛА

Собственик на камерите: Онлайн излъчване и поддръжка:

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории