Уеб камери от ски зона Копривки – Родопите.

   Уеб камери от ски зона Копривки – Родопите.

Родопите като част от най-масивната българска планина са част от Рило-Родопската физикогеографска област. Те са оградени от котловини и низини: на север е Горнотракийската низина, на изток Източнотракийската низина, на юг е Беломорската низина, а на запад – грабеновата долина на река Места.

Собственик на камерите: Ски “Копривки”

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории