реклама
  • Южна България
  • Уеб камера от село Грашево – 14 км южно от Велинград в Родопите на 1160м

Уеб камера от село Грашево – 14 км южно от Велинград в Родопите на 1160м

Уеб камера от село Грашево – 14 км южно от Велинград в Родопите на 1160м от метеорологична и мониторингова станция за съдържание на фини прахови частици. Грашево е разположено на около 14 км южно от Велинград в северния склон на Велийшко-Виденишки дял на Западните Родопи, на 3 км от Чепинска река и от пътната артерия на общината в посока север – юг: Велинград – Сърница. Попада в пояса с надморска височина над 1000 м. Преходно-континентален климат със средно – планински вариант. Преобладават кафяви планинско – горски (Cme) почви и рендзини (Lpk). В околностите е волфрамово находище „Грънчарица“.

данни от метеорологичната и мониторингова станция

timelapse 24h

архив от създаването на пункта

Собственик на камерата: meter.ac

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории