Всички уеб камери от Пловдив

Loading...

Няма повече камери за показване.

Няма камери тук!

Всички уеб камери от Пловдив и регионаВсички уеб камери от Пловдив и региона на едно място.

Следете метеорологичната обстановка, актуални политически мероприятия, протести, концерти и извънредни ситуации от градът под тепетата на живо.

Пловдив е вторият по големина град в България с население 347 851 души по настоящ адрес (към 31.12.2019 г.). Намира се в западната част на Горнотракийската низина, на двата бряга на река Марица. Отстои на 15 км северно от Родопите и на 50 км южно от Стара планина. Градът е застроен в подножията на шест сиенитни хълма, поради което често е наричан „Градът под тепетата“. Пловдив е управленски център на област Пловдив, община Пловдив, община Марица, община Родопи и е най-голямото стопанско ядро на Южния централен район.

Климатът на Пловдив е преходно-континентален, типичен за доста средноюжни части на Европа.

Средната годишна температура е 12,3°С, средната максимална температура през юли е 30.3°С, а абсолютният максимум е измерен на 5 юли 2000 г. +45,0°С. Средната годишна минимална температура е 6.5°С, а абсолютният минимум — минус 31,5°С е измерен в утрото на 24.януари 1942 г. в състояние на температурна инверсия.

Средният годишен брой дни със снежна покривка в Пловдив е 33 дни. Средната височина на снежната покривка е между 2 и 4 см, а максималната между 6 и 13 см. В „градът под тепетата“ преобладават слаби ветрове (0-5м/сек), като ветровете със скорост до 1 м/сек са до 95% в годината. Мъглите са чести през по-хладните месеци, като дните с мъгли за една година са 33 средно.

Пловдивското поле представлява алувиална низина, формирана от река Марица и нейните притоци. От север се издига Средна гора, на изток са Чирпанските възвишения. От юг полето е оградено от склона на Родопа планина, който е стръмен и висок – около 1300 м н.в., прорязан от тесните долини на реките Въча, Стара река, Яденица, Чепинска и др.