Всички уеб камери от Северозападна България

Loading...

Няма повече камери за показване.

Няма камери тук!

Всички уеб камери от северозападна БългарияСледете времето, актуални политически мероприятия, протести, концерти и извънредни ситуации през уеб камери от Северозападна България.

Северозападният район за планиране е един от шестте района за планиране в България, включващ областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен. Площта му е 19 070 km², а населението – около 923 хиляди души (2008). Най-големият град в региона и негово икономическо ядро е Плевен.

Регионът заема северозападната част на страната и има благоприятно географско положение с международни транспортни коридори, включително и по р. Дунав, и много добри възможности за трансгранично сътрудничество.

Тук се кръстосват пътища, които свързват столицата и Югозападна България със Североизточна България и Северното черноморско крайбрежие, а дунавското крайбрежие през проходите в Западна и Средна Стара планина с Южна България.

Нараства икономическото значение на дунавските пристанища. От тях важна роля играе ломското пристанище, чрез което се внасят част от суровините за Югозападния регион. С национално значение са фериботните връзки Видин-Калафат и Оряхово-Бекет. В Бъдеще транспортно-географското значение на региона ще нарасне във връзка със строежа на втория мост над р. Дунав при Видин.На север граничи с Република Румъния по р. Дунав, а на запад, със Република Сърбия.

Релефът е разнообразен. Над 10% от площта на региона е заета от крайдунавски низини, а около 50% се падат на Дунавската хълмиста равнина. Тук е разположена основната част от обработваемата земя на Северозападния регион. На юг са ридовете Предбалкана и Стара планина.

Регионът има водещо място в енергетиката на България и осигурява 38% от електропроизводството у нас с АЕЦ „Козлодуй“.

Оставяме те да се наслаждаваш на нашата колекцията от уеб камери от Северозападна България.