Всички уеб камери от Рила

Loading...

Няма повече камери за показване.

Няма камери тук!

Всичко уеб камери от Рила планинаВсички онлайн уеб камери от Рила събрани на едно място.

Рила е най-високата планина в България и на Балканския полуостров. Намира се в югозападната част на страната, и по-точно в северозападния край на Рило-Родопския планински масив.

Най-високият връх на планината – Мусалa, със своите 2925,2 m е и най-високият на Балканския полуостров и цяла Източна Европа. По билото на Рила минава Главният български вододел, който съвпада с Главния балкански вододел, разделящ водосборните басейни на Черно и Егейско море.

В Европа Рила се нарежда на 6-о място по височина след планините: Кавказ (връх Елбрус – 5642 m), Алпите (връх Монблан – 4807 m), Сиера Невада (връх Муласен – 3479 m), Пиренеите (връх Ането – 3404 m) и Етна (3323 m). От планината извират едни от най-големите и пълноводни български реки – Искър, Марица и Места.

Най-напред планината се е наричала Донука, Дунакс, Доункас, а „Рила“ най-вероятно произлиза от глагола „рия“, и първо така е била кръстена реката със същото име.

В Рила има над 200 езера и множество минерални извори в разломните зони (Сапарева баня, Долна баня, Костенец, Баня и др.).

В планината има многообразие на растителни видове – около 2000 и разнообразни представители на животинския свят.

Едно от най-забележителните места в Рила е Рилският манастир, най-големият в България, създаден през X век от Иван Рилски, светец и отшелник. Той е с огромно национално, архитектурно и историческо значение.

Средната надморска височина на Рила е 1487 m, а общата площ – 2629 km2. По-голямата част от високите върхове (2500 – 2700 m надморска височина) имат алпийски изглед. Типичен пример за това е Мальовица. Останалата част, най-вече в Източна Рила, представляват високопланински ливади.

Оставяме те да се насладиш на прекрасната планина с нашата колекция, включваща всички онлайн уеб камери от Рила.