Всички уеб камери от Югоизточна България

Loading...

Няма повече камери за показване.

Няма камери тук!

Всички уеб камери от югоизточна БългарияСледете времето, актуални политически мероприятия, протести, концерти и извънредни ситуации чрез нашите уеб камери от Югоизточна България на живо.

Югоизточният район се отличава с благоприятно географско положение. Има широк излаз към Черно море (224 км на изток) и дълга граница с Турция на юг по Странджа и Дервентските възвишения. Административен център е град Бургас. Чрез ниските и удобни старопланински проходи (Твърдишки, Вратник, Върбишки, Ришки, Дюлински и др.) се осъществява връзката със Североизточен и Северен централен район за планиране. На запад районът граничи с Южен централен район.

В територията са включени 4 области: Бургаска, Сливенска, Ямболска и Старозагорска. През района преминават транспортните коридори №8 и 9, както и железопътната линия София-Бургас.

Географското положение на региона е благоприятно, което е предпоставка за развитието на стопанството му и за притока на чужди капитали. Държавната граница с Турция и Черно море определят определят съответно южната и източната граница на региона. Открит е нов ГКПП Лесово, през който се осъществява шосейна връзка за Одрин. Северната граница следва билото на Средна и Източна Стара планина. Проходите Шипка, Проход на Републиката, Вратник, Котленски, Върбишки, Дюлински и други улесняват връзките със съседните Северен централен и Североизточен регион. На запад регионът граничи с Южния централен регион.

В региона има ясно изразени центрове – Бургас на изток, и Стара Загора във вътрешността. Заедно с останалите областни центрове те съсредоточават около себе си промишлени и обслужващи дейности. Странджа и Източна Стара планина остават изолирани в периферните части на региона.

Оставяме те да се наслаждаваш на колекцията от уеб камери от Югоизточна България.