реклама
  • Южна България
  • Уеб камера от Главатарци с панорамна гледка към язовир Кърджали.

Уеб камера от Главатарци с панорамна гледка към язовир Кърджали.

данни от метеорологичната и мониторингова станция

timelapse 24h 

архив от създаването на пункта

Уеб камера от Главатарци с панорамна гледка към язовир Кърджали от метеорологична и мониторингова станция за съдържание на фини прахови частици. Язовир „Кърджали“ е един от трите големи язовира, заедно със язовир „Студен кладенец“ и „Ивайловград“, които акумулират водите на река Арда и нейните притоци. Язовирът се намира на северозапад от град Кърджали, стената му е на около 3 километра от града. Стената е на трето място по височина в България, а по форма, конструкция и изпълнение е единствената на Балкански полуостров. Тя е и една от малкото язовирни стени в света, които се намират над сравнително голямо населено място.

Собственик на камерата: meter.ac

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории