Уеб камера от с. Драгушиново до Самоков на 903 м.н.в

Уеб камера от с. Драгушиново. Камерата наблюдава гнездо на щъркел, а на заден фон е с панорамна гледка към Самоковското поле и Витоша в далечина. 

Село Драгушиново се намира в планински район, на 2 километра от гр. Самоков. Близостта до Самоков позволява да бъде третирано като квартал на града. Землището на село Драгушиново заема централните зони на горната (Искърска) част на Самоковската котловина, както и обширни области от преходния планинския масив, който свързва Рила и Ихтиманска средна гора, наречен в географските карти Шипочански рид и именован в местната драгушинска топонимия Главнио рид, а също и източните склонове и билото на намиращата се почти по средата на горната част на самоковската котловина Средна гора (Продановски рид). Самото село Драгушиново е разположено на десния бряг на река Искър, в малка вътрешна котловина, оградена от юг, изток и север със заоблени планински склонове и широко отворена на запад към речната долина на Искъра.

Гледате благодарение на: bspb.org

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории