Уеб камера от Сливен – ж.к. „Сините камъни“.

Уеб камера от Сливен – ж.к. „Сините камъни“

Град Сливен е разположен в подножието на южните склонове на Сливенската планина, с която започва Източна Стара планина. Границите на Сливенската планина се определят от прохода „Вратник“ и Сливенския проход. За нея са характерни стръмни и скалисти склонове и дълбоки нарези от притоците на Тунджа и Луда Камчия. Първенец е връх Българка с височина 1181 м. Върху скален масив северно от града е разположен природният парк „Сините камъни“, който обхваща близо единадесет хиляди и половина хектара от Сливенския Балкан, известен под името Карандила. 

Собственик на камерата: Стоядин Димитров и www.weather-webcam.eu

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории