реклама

Уеб камера от Летница, област Ловеч – фотоволтаичен парк

Уеб камера от Летница от фотоволтаичен парк. Летница е град в Северна България, в Ловешка област и е в близост до град Левски, област Плевен

Фотоволтаичнаta електрическа централа с местоположение Летница e в експлоатация от 14 юни 2012 и е с производствена мощност 4 МВт.

„Перла в короната“ на община Летница е природната забележителност Маарата. Намира се на 8 км от град Летница в южна посока и на 34 км в източна посока, в южната част на село Крушуна.

Карстовото плато, попадащо в територията на общината е изключително окарстено и там на едно място като под открито небе могат да се видят всички карстови форми – кари, въртопи, валози, сляпа, полусляпа и суха долина, каньон (ждрело), пропасти, пещерни галерии и зали. От около 25 години те са обект на систематизирано спелеологическо изучаване. Не случайно БАН, в частност Географският институт, и Фондация „Център по карстология“ са избрали именно района на с. Крушуна за моделен район на карстови защитени територии в България с оглед на тяхното устойчиво развитие. Това е показателно за представителността и значението на карста край с. Крушуна – еталон на защитена карстова територия в България.

Собственик на камерата: „АГРИПЛАМ“ ЕООД с ЕИК 200206949

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от