Уеб камера от Веселиново, обл. Ямбол от фотоволтаичен парк

Уеб камера от Веселиново, обл. Ямбол. Следете времето на живо от фотоволтаичен парк Веселиново, намиращ се на 4 км североизточно от Ямбол.

Камерата се обновява на всеки 5-10 секунди.

Соларния парк е с мощност 3.988 MW и е собственост на “Веселиново Енерджи”.

Село Веселиново се намира на около 4 км североизточно от областния център Ямбол. Разположено е в североизточната част на Ямболското поле, край левия бряг на река Тунджа. На около 1,5 km южно от селото тече и река Мочурица, ляв приток на Тунджа. Климатът е преходноконтинентален, почвите са наносни, черноземни, канелени горски, смолници.

През Веселиново минават два пътя от републиканската пътна мрежа. През най-източния край на селото минава първокласният републикански път I-7 (Петолъчката Елхово), а през центъра – третокласният републикански път III-5305, водещ на югозапад до Ямбол, а на север – до връзка при село Калояново с първокласния Подбалкански път (Европейски път Е773).

Селото е застроено върху много равен терен, с наклони предимно около и под 1%. Надморската височина в центъра при сградата на читалището е около 134 m, в североизточния край на селото нараства до около 140 m, а в западния откъм Тунджа намалява до около 130 m.

Камерата е с панорамна гледка на север.

Уеб камера от Веселиново – местоположение:

Източник: insecam.org

 

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории