Уеб камера от Завет – град в Североизточна България област Разград

Уеб камера от Завет – град в Североизточна България област Разград. Намира се в област Разград между градовете Кубрат и Исперих. Градът е административен център на община Завет.

Град Завет е разположен в централната платовидна част от западната половина на Лудогорието. Той се намира на почти еднакви разстояния (35 км) от градовете Разград и Тутракан. Също на еднакви разстояния (16 км) се намира и от Исперих и Кубрат.

Релефът е слабо нагънат. Една от особеностите са доловете, разположени от запад на изток. Сред тях по-големи са Узунджата, Касап кулак и Зелен дол.

Собственик на камерата: windy

Категории

Категории

Категории

Категории