реклама

Уеб камера от Ветрен – Силистра до ез. Сребърна и река Дунав.

данни от метеорологичната и мониторингова станция

timelapse 24h

архив от създаването на пункта

Уеб камера от Ветрен – Силистра, в близост до ез. Сребърна и река Дунав. Ветрен е разположено край брега на река Дунав, в североизточната част на Дунавската равнина, недалеч от Добруджа в Североизточна България. Старата част на селото е разположена около долината на река, а според спомени на местни жители по-късно селото се е разраства в западна посока. На около 5 км от Ветрен отстои езерото „Сребърна“, което е биосферен резерват от световно значение. В него съществува богата флора и фауна, но с най-голямо разнообразие се отличават водоплаващите птици.

Собственик на уеб камера от Ветрен – Силистра: meter.ac

Местоположение:

Категории

Категории

Категории