Уеб камера от Дунав Мост 2, свръзващ Видин в България и Калафат в Румъния.

   Уеб камера от Дунав Мост 2, свързващ Видин в България и Калафат в Румъния. Мост „Нова Европа“, също известен и като Дунав мост 2, е пътен и железопътен мост над река Дунав, който свързва градовете Видин в България и Калафат в Румъния. 

Собственик на камерата: www.vidincalafatbridge.bg

Категории

Категории

Категории

Категории