• Гърция
  • Уеб камера от Ксанти, област Източна Македония и Тракия

Уеб камера от Ксанти, област Източна Македония и Тракия

Уеб камера от Ксанти или Скеча  – град в Североизточна Гърция, област Източна Македония и Тракия, център на дем Ксанти. Намира се в Беломорска Тракия, в подножието на Руен планина (част от южните склонове на Родопите). Старото българско име на града е Царево. Ксанти, заедно с Гюмюрджина (Комотини) и Дедеагач (Александруполи), е сред главните градове на историческата област Западна Тракия. Населението на Ксанти е 65 133 души към 2011 г. При преброяването през 1991 година 700 души сред българоезичните мюсюлмани, жители на града, са се самоопределили като помаци.

Собственик на камерата (source): cityofxanthi.gr

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории