Уеб камера от село Ярлово – южните поли на Витоша

Уеб камера от село Ярлово на живо гледате гнездо на щъркел, благодарение на „Българско дружество за защита на птиците“. 

Село Ярлово се намира в планински район, на около 40 км от София. Разположено е в южните склонове на Витоша. На запад се намира планината Верила. През селото минава р. Палакария, извираща под витошкия връх Ярловски Купен (2187 м.) и се влива в р. Искър.

Местности н в района: Айдушка скала, Алачугите, Бараница, Бента, Бога глава, Гайденица, Лепчино, Градището, Гърлото, Дременлия, Езедина, Еловица, Емина, Ерила, Заграниата, Кашоте, Кайо, Лековит кладенец, Лепчино, Пастра, Петрус, Рибарника, Рошко, Рудината, Смильо, Сокра, Сурда, Ушеко, Чегарица, Чоре, Чоролея, Шарена цръква, Ярема.

БДЗП работи за опазване на дивите птици, важните за тях места и местообитания, както и за биоразнообразието като цяло, като по този начин допринася за устойчивото ползване на природните ресурси и благосъстоянието на хората.

БДЗП е част от BirdLife International – водеща световна организация за проучване и опазване на птиците, основана през 1922г., която представлява мрежа от партньорски организации в над 100 страни по света с над 2,7 млн. членове и 10 млн. поддръжници. За нас е чест да сме партньорът на BirdLife в България.

Оставяме те да се наслаждаваш на прекрасните щъркели през очите на страхотната уеб камера от село Ярлово.

Собственик на камерата:bspb.org

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории