Всички уеб камери от Северна България

Loading...

Няма повече камери за показване.

Няма камери тук!

Всички камери от северна България

Следете времето, актуални политически мероприятия, протести, концерти и извънредни ситуации чрез уеб камери от Северна България на живо.

Северна България е част от територията на Република България, разположена северно от главното било на Стара планина, което условно разделя страната на северна и южна част. В природогеографско отношение релефа е сравнително еднообразен, в по-голямата си част равнинно-хълмист.

Дунавската равнина обхваща дясното поречие на река Дунав в рамките на България от река Тимок на запад до Добруджанското плато. Разделя се на 3 области:

  • Западна дунавска равнина.
  • Средна дунавска равнина.
  • Източна дунавска равнина.

Релефът е низинен като постепенно преминава в хълмисто-платовиден и се повишава на изток. Средната надморска височина е 178 м. Повечето речни долини имат полегати леви и стръмни десни склонове, а крайните западни реки (Видбол, Тополовец и Чичилска) и реките в Добруджа са с каньоновидни долини.

Климатът е умерено-континентален, с горещо лято и студена зима.

Средната годишна сума на валежите е от 500 до 600 мм. Реките са къси, с най-голям отток през юни и най-малък през февруари.

Хълмистият релеф на Средната Дунавска равнина се обуславя от морфографското изражение на долинната мрежа на реките Вит, Осъм и Янтра .

Средната Дунавска равнина попада в средната най-малка част на Дунавската равнина в Северна България и обхваща почти цялата територия на област Плевен, северната част на област Велико Търново, югозападната част на област Русе и почти цялата Община Летница в Област Ловеч. Площта ѝ е 4534,4 km2, а средната ѝ надморска височина е 138 м.

Средната Дунавска равнина се отличава с умерено-континентален климат.

Оставяме те да се наслаждаваш на колекцията от уеб камери от Северна България.