Уеб камера от Горна Оряховица – панорама над града

Уеб камера от Горна Оряховица – на живо гледате панорама над града. Следете времето.

Горна Оряховица е град в област Велико Търново. , Централна Северна България. Горна Оряховица е най-големият необластен град в Северна България.

Селището е важен железопътен възел. В близост до града се намира гражданското летище Горна Оряховица.

Разположен е по поречието на река Янтра, в непосредствена близост до областния център Велико Търново. Най-ниската точка на града се намира край брега на р. Янтра и е с надморска височина 92 m, докато най-високата точка е платото Камъка, с надморска височина 412 m. Градът е разположен в северното подножие на Търновските височини, имащи формата на грамадна подкова, отворена на изток. Височините са прорязани от пролома на р. Янтра, наречен Дервент. На запад от него е Беляковското плато, а на изток остават Камъка и Арбанашкото плато. Те са остатъци от силно разрушена антиклинала, изградена от долнокредни глини, пясъчници и варовици. Тя представлява плато, спускащо се на юг към Балкана, а на север – към Дунавската равнина.

Общината е с важно геостратегическо положение, тъй като на нейната територия се пресичат важни международни и местни транспортни артерии.

Собственик на уеб камера от Горна Оряховица: webcams.bg

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории