реклама
  • Русе
  • Уеб камера от Русе – брикетна фабрика

Уеб камера от Русе – брикетна фабрика

Уеб камери от  Русе – брикетна фабрика.

Намира се в източна промишлена зона на Русе или „Индустриален парк“ Русе не далеч от Дуанав мост, свързващ Русе с Гюргево.

ИНДУСТРИАЛЕН ПАРК – РУСЕ е разположен върху терен от 639 дка, в близост до ГКПП „Дунав мост“ и се предвижда да бъде разширен в следващите години. Изградената техническа инфраструктура на неговата територия включва улична мрежа, свързваща зона с пътя Русе-Силистра; вътрешна улична мрежа, обслужваща терените от Индустриалния парк; газоразпределителна мрежа; електрическа подстанция; ВиК мрежа; канални мрежи за кабели. В съседство преминава и жп линия.

Собственик на камерата: obshtinaruse.bg

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории