реклама
  • Пловдив
  • Уеб камера от Пловдив – панорама към Младежки хълм и Альоша

Уеб камера от Пловдив – панорама към Младежки хълм и Альоша

Уеб камера от Пловдив – панорама

Уеб камера от Пловдив – панорама от химически факултет при Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ на запад към Младежки хълм и паметника на червената армия – „Альоша“.

Камарата е част от метеорологична и мониторингова станция за фини прахови частици и гама фон.

Младежкият хълм е най-високото от днешните шест тепета на българския град Пловдив. Надморската му височина (или кота терен) е 307 м. Релативната му височина спрямо средната надморска височина на град Пловдив (164 м) е 143 м. Хълмът се намира в западната част на града.

Хълмът има най-много известни имена сред пловдивските тепета. В древността е наричан Хълм на нимфите дриади. Той е наричан още Джендем тепе (на турски: адски хълм/далечния хълм) или Джендема, поради тогавашната отдалеченост от центъра на града. През османския период е именуван Джин тепе – Хълм на духовете, постепенно променено на Джендем тепе. Наричали го още и Чигдем тепе – Хълм на минзухарите.

В древността на хълма се е намирало тракийско светилище – храм на Аполон Кендресийски и на божества като нимфите Дриади. Има сведения, че огромна статуя на бог Аполон от бронз е стояла на върха на хълма до късната античност. В раннохристиянската епоха там се намирала голяма трикорабна базилика, която е издигната на мястото на разрушената от християните езическа статуя.

Паметникът на Съветската армия (известен с името Альоша) е гранитна статуя с височина 10,5 м, издигаща се на върха на хълма Бунарджик в Пловдив.

данни от метеорологичната и мониторингова станция

timelapse 24h

Собственик на камерата: meter.ac

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории