реклама

Уеб камера от Силистра с панорамна гледка към река Дунав.

Уеб камера от Силистра

Уеб камера от Силистра от парк „Дунавска градина“ с панорамна гледка към река Дунав. Камерата е част от метеорологична станция Силистра, данни от която може да следите в реално време тук.

Силистра е пристанищен град на река Дунав разположен в Североизточна България, в Южна Добруджа. Според последното преброяване през 2021-2022 година, Силистра е 25-ти по големина с население между 30 и 40 хил. жители. Намира се на 427 km от българската столица София, на 404 km от Пловдив, на 141 km от Варна, на 228 km от Бургас, на 124 km от Русе, на 116 km от Разград, на 112 km от Шумен, на 90 km от Добрич, на 15 km от Кълъраш, на 148 km от Кюстенджа и на 127 km от румънската столица Букурещ. През него минава Паневропейски транспортен коридор 7.

Силистра е град с богата история, като забележителности тук се открояват късноантична римска гробница и турската крепост Меджиди Табия.

Климатът на община Силистра се характеризира с умереноконтинентален характер и попада в крайдунавската климатична подобласт. Характерно за този район е горещото лято, ранното настъпване на пролетта и силното застудяване през зимата. Абсолютната минимална температура достига -32 °C, а максималната до 40,4 °C (през 1927 година). Средногодишната температура на въздуха е 11,6 °C. Устойчивото задържане на температурата на въздуха над 10 °C започва през първата десетдневка на април и продължава до края на октомври – около 200 дни.

Валежите в района са неравномерно разпределени и недостатъчни, като най-големи количества падат през пролетните и ранните летни месеци, а най-малко – през зимата. Средногодишното количество е 547 mm/m², което е под средното за страната. Снежната покривка се задържа 50 – 60 дни с дебелина 16 – 30 cm. Преобладаващите ветрове имат югозападна посока. Дните с мъгли са средно 26 в годината.

Последните 24 часа:

Силистра

Собственик на камерата: Метео станция Силистра

Категории

Категории

Категории