реклама

Уеб камери от с. Ушинци – на 7 км източно от град Разград

Уеб камера от с. Ушинци – на 7 км източно от град Разград на Европейски път Е70 в долината на река Бели Лом в Североизточна България.

Въпреки че липсват конкретни сведения има основание да се предполага, че районът на селото е населяван от древността, защото е разположен недалеч от важния укрепен военен лагер и град Абритус. Могилите, разположени източно и западно от селото са с вероятен тракийски произход – гробници, пътепоказатели или селищни могили, но въпреки това не са провеждани сериозни археологически проучвания в района.

През османския период селото се нарича Каба кулак. През 1810-1811 г. по време на Руско-турската война е опожарен Разград и много местни българи се изселват в Бесарабия. 

Войнишкият паметник в селото е издигнат в чест на загиналите във войните за национално единение местни жители.

Собственик на камерите: stringmeteo.com

Категории

Категории

Категории