реклама

Уеб камера от гр. Попово, обл. Търговище – част от метеорологична и мониторингова станция.

данни от метеорологичната и мониторингова станция

timelapse 24h

архив от създаването на пункта 

Уеб камера от гр. Попово, обл. Търговище – част от метеорологична и мониторингова станция. Попово е град в Североизточна България. Намира се в област Търговище и е втори по големина в областта след Търговище. Градът е разположен амфитеатрално по дължината на Поповска река (наричана още Поповски Лом и Калакоч дере) върху двата срещуположни хълма и в самата долина. В близкото минало, преди извършването на корекциите на трасето на железопътната линия София—Варна, тя преминава непосредствено в покрайнините на града. Попово граничи със землищата на селата Гагово, Зараево, Кардам, Медовина и Паламарца.

Собственик на камерата: meter.ac

Категории

Категории

Категории