реклама
  • Планини
  • Витоша
  • Уеб камера от телепорт Плана – станция за космически връзки

Уеб камера от телепорт Плана – станция за космически връзки

timelapse 24h

постоянен архив от камерата през 1 минута

данни от метеорологичната и мониторингова станция

Уеб камера от земна станция за космически връзки „Шипка“, наричана днес телепорт Плана. Намира се в сърцето на планината Плана на 1102 м.н.в. В ляво от антената на заден фон при ясно време се вижда страхотна панорама към Рила планина

На 15 ноември 1971 г. е създадена международната организация за космически връзки (МОКС) „Интерспутник“ с първоначално осем страни членки, включително Народна Република България. Във всяка страна членка е изграденa Земна станция за космически връзки (ЗСКВ) Шипка, днес носи името телепорт Плана.

Станцията е единствена в България, която разполага с Intelsat стандарт „А“ земни станции, работещи в професионалния „C“ обхват (6/4GHz). Двете антени са с диаметър по 18.3 метра, всяка една тежи по 70 тона, усилването на сигнала по мощност е близо 1 млн. пъти (60 dB), а лъчът от антената е фокусиран на 1/6 от градуса. Тези параметри дават изключително висока надеждност на сателитната връзка, минимално време на прекъсване при слънчева интерференция и необходимост от по-малка честотна лента при една и съща скорост.

С двете антени през два спътника на Интелсат може да се покрие над 80% от населената територия на земята. Съоръжения се поддържат и охраняват 24 часа. Персоналът на станцията е със солиден опит в областта на спътниковите комуникации. Оборудването е доставено от най-добрите производители. Всички системи в телепорта са напълно резервирани.

Плана е малка и средна по височина планина в Западна България, разположена в най-източната част на Завалско-Планската планинска редица. Първоначално планината е била смятана за част от Витоша.

Собственик на камерата: meter.ac

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории