реклама

Уеб камери от Стара планина – хижа Плевен на 1400 м.н.в.

Камера 1

   Уеб камера от хижа Плевен с неповторима панорамна към Северен Джендем и вр. Ботев в Стара планина на 1400 м.н.в. Камерата е част от метеорологична и мониторингова станция за нивото на финни прахови частици и радиационен гама фон. „Северен Джендем“ е името на резерват разположен в Национален парк Централен Балкан, България. Той е резерватът с най-голяма средна надморска височина в парка, обхваща водосборния басейн на река Видима, както и северните склонове на Стара планина, разположени над тази река. На територията на резервата се намират ниските и средните части от склоновете на връх Ботев. Релефът е силно разчленен и богат на скални форми, които често са труднопроходими. Заедно с множеството долини и зъбери се срещат и много обширни тревни площи и горски масиви

timelapse 24h

данни от метеорологичната и мониторингова станция

Собственик на камерата: nebe.to

Камера 2

Уеб камера от хижа „Плевен“ – Троянски Балкан под връх Ботев.

Собственик на камерата: Плади компютърс ООД

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории