реклама
  • Морски курорти
  • Уеб камера от Дуранколашко езеро от метео и мониторингова станция

Уеб камера от Дуранколашко езеро от метео и мониторингова станция

timelapse 24h

данни от метеорологичната и мониторингова станция

Уеб камера от Дуранколашко езеро от метео и мониторингова станция. Дуранкулашкото езеро или Дуранкулашко блато (от 29 юни 1942 г. до 2 юли 1965 г. Блатнишко блато). Езерото е разположено в най-североизточната част на България, на около 6 км от българо-румънската граница и на 15 км северно от град Шабла, между селата Дуранкулак на северозапад, Крапец на юг и Ваклино на югозапад. Има форма на латинската буква „Y“, обърната с горния си край на запад. Езерото има две „опашки“, северозападната започва при моста в село Дуранкулак и в нея се влива Дуранкулашкия дол, а в югозападната – Ваклиновски дол. Самото езеро се простира в югоизточна посока до морския браг.

Собственик на камерата: meter.ac 

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от