Уеб камера от Перник – на живо от ТЕЦ с информация за ФПЧ

Уеб камера от Перник – гледате на живо панорамна камера от ТЕЦ в града. На всеки 5 мин се появява информация за нивото на ФПЧ. 

Перник е разположен на 25 km югозападно от София, на 59 km североизточно от Кюстендил, на 70 km северно от Благоевград. Намира се в Пернишката котловина с надморска височина между 700 и 850 m, дължина 22 km, заобиколен от планините Витоша, Голо Бърдо и Люлин. През града тече река Струма, която извира южно от Черни връх и е сред най-големите реки в страната, с обща дължина от 290 km.

Пернишката община е разположена в едноименната котловина, която се отличава със силно развито подножие и с преобладаващо развитие на високи тераси. Нейното дъно има хълмист характер и се отводнява от реките Струма и Конска.

От север и от изток границата на котловината се очертава от южните склонове на Люлин и западните склонове на Витоша, разделени от Владайското дефиле. От запад се ограничава от Брезнишката котловина и Голо бърдо, разсечена от река Струма под местността Кракра.

Релефът на котловината е разнообразен. Южните склонове са полегати и голи, докато северните са по-стръмни и обрасли с растителност.

Собственик на камерата – ZONE 2300

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории