Уеб камера от Горно Краище – граничещо с Белица, Банско, Разлог


Уеб камера от Горно Краище , което граничи с Белица, Банско, Разлог, Якоруда и Велинград. В полите на Рила и Родопите, до река Места.

Климатът е преходно континентален със слабо изразено средиземноморско влияние, проникващо по долината на Места, средната годишна температура е 8 °C. Зимите са студени, като средната януарска температура е -2 °C. Снежната покривка се задържа около 150 дни в годината, като с повишаване на надморската височина нараства и броят на дните със снежна покривка. Лятото е кратко и прохладно със средна температура през юли 18 °C.

Трите величествени планини, сред които е разположено – Рила, Пирин и Родопите определят многообразието на неговата природа, фолклор и история. Горно Краище има само две шосейни връзки – за Разлог и за Белово/Велинград и една теснолинейна ЖП връзка – линията Добринище-Септември.

В района на селото се намира известният Център за реадаптация на танцуващи мечки – съвместен проект на световноизвестните международни природозащитни организации „Четири лапи“ и е на 15 километра от световноизвестния курорт Банско и на 20 километра от ски курорта Семково.

В непосредствена близост до селото преминава река Места, която се образува от сливането на реките Бела и Черна Места над град Якоруда. За условно начало е приет изворът на десния ѝ приток Бела Места на 2240 m надморска височина. Намира се над езерото Грънчар в Източна Рила. Водите от извора и тези, изтичащи от езерото Грънчар се сливат в река Грънчарница, която преди да се влее в Бела Места приема няколко притока. Левите са малките рекички Ропалица, Янчовата река и Казанишката река (Джендемдере), а десен приток е Баненската река. Черна Места води началото си от 2620 m надморска височина и извира от Източна Рила под имената Раждавица и Софаница (Софандере).

Уеб камера от Горно Краище се намира в центъра на селото с гледка към площада.

Собственик на камерата: rtsp.me

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

още камери от

Категории

още камери от

Категории

още камери от

Категории